Siraf sair

سیراف سیر به عنوان یکی از مجموعه های تخصصی سرویس ایاب و ذهاب مدارس ، با بهره گیری از تجارب مدیرانی با بیش از چهار دهه تجربه در صنعت حمل و نقل و تمایل به مدیران جوان کار خود را آغاز کرد.

ما در مدت کوتاهی ، نیازهای جامعه را آنالیز کرده و بر اساس سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، به منظور شتاب بخشیدن به رشد توسعه ، افزایش رقابت پذیری در سطح ملی و افزایش سهم بخش خصوصی ، گستره فعالیت های خود را توسعه بخشیده و اکنون نقطه عطف جدیدی در مسیر رشد صنعت حمل و نقل دانش آموزی در کشور ایجاد خواهیم کرد.

ما با اهتمام به نوآوری و حفظ کیفیت برتر و ارتباط مستمر با کارشناسان و مشاورین این صنعت و با تداوم سیاست توسعه ، تعالی سازمانی، مدیریت ارتباط با مشتریان ، سیستم های جامع اطلاعاتی ، شبکه های توزیع خدمات و بسیاری از تکنیک های روز مدیریت ، به چیزی بیشتر از خواسته های مشتریان خود می اندیشیم.