تفاهم نامه و شرح وظایف رانندگان سرویس مدارس

1 مسئولیت پذیری ( مراقبت کافی برای حفظ سلامت و امنیت دانش آموزان )

1-1 راننده مؤظف است : در جای مناسب ( منتهی الیه سمت پیاده رو )  با استفاده از فلاشر در هنگام سوار و پیاده شدن دانش آموزان توقف نماید.

1-2 راننده مؤظف است : بر بستن کمربند ایمنی ، ترتیب نشستن دانش آموزان روی صندلی های خودرو و امن بودنِ شرایط داخل خودرو نظارت داشته باشد.

3-1 – راننده مؤظف است : دانش آموزان را جلوی درب مدرسه و منزل سوار و پیاده نماید و در سرویس برگشت ، دانش آموزان را از مدیر اجرایی سرویس تحویل بگیرد و به اولیاء  تحویل دهد ؛ در صورت نبودن اولیاء در منزل ، دانش آموز فقط باید به مدرسه برگردانده شود و هزینه آژانس را راساً از مدیر اجرایی دریافت نماید.

4-1 – راننده مؤظف است : در صورتی که دانش آموزی صبح یا ظهر از سرویس استفاده نکرد به مدیر اجرایی سرویس اعلام نماید ؛ زمان انتظار صبح 2 دقیقه و زمان انتظار ظهر 10 دقیقه از ساعت تعطیلی مدرسه می باشد و راننده فقط با هماهنگی مدیر اجرایی حق ترک محل را دارد.

1-5 راننده مؤظف است : در طول مسیر سرویس توقف نکند. (جهت خرید کردن برای دانش آموزان ، سوخت گیری و . . . )

1-6 راننده مؤظف است : در زمان سرویس دهی ، هیچکس به جز دانش آموزان را سوار نکند. ( حتی اقوام درجه یک )

7-1 – راننده مؤظف است : وسیله نقلیه خود را همیشه آماده و مرتب نگه داشته و 10 دقیقه قبل از سوار کردن دانش آموزان در ایستگاه مقرر حضور داشته باشد.

8-1 – راننده مؤظف است : در صورت نقص فنی، بیماری و . . .  بلافاصله با اطلاع و موافقت مدیر اجرایی ، وسیله مناسب تهیه و جایگزین نموده و کرایه آن را راساً پرداخت نماید.

1-9 راننده مؤظف است : در صورت بروز هر گونه مشکل برای خودرو در هنگام سرویس دهی ، فوراً به مدیر اجرایی اطلاع داده و اقدام به اجاره سرویس جایگزین کرده و  با حضور خودش دانش آموزان را به مقصد برساند.

1-10 راننده مؤظف است : در موارد ضروری با هماهنگی مدیر اجرایی اقدام به معرفی راننده جایگزین توجیه شده نماید.

1-11 راننده مؤظف است : به دلیل بر جای ماندن بوی نامطبوع از دخانیات استفاده نکند.

1-12   راننده مؤظف است : جهت حفظ شئونات اسلامی و دانش آموزی از موسیقی ( حتی آهنگهای مجاز ) استفاده نکند.

1-13 –    راننده مؤظف است : فقط در موارد ضروری با دعوت مدیر مدرسه ( ضمن هماهنگی با مدیر اجرایی ) در مدرسه حضور یابد.

2 رعایت موازین اسلامی ، قوانین و شئون دانش آموزی

2-1 –  داشتن رفتار و ظاهر مناسب با شئون اسلامی و دانش آموزی

2-2 –  پوشش مناسب در هنگام ارائه سرویس و عدم استفاده از لباس های ورزشی و غیر رسمی ، رعایت پوشش مناسب جهت بانوان و رعایت حجاب اسلامی و عدم استفاده از وسایل آرایشی و زینتی.

2-3 –  صحبت کردن با دانش آموزان ، اظهار نظر کردن و مشارکت در گفتگوی آنها اکیداً ممنوع میباشد .( مگر در موارد ضروری که منجر به رفتار خارج از نزاکت شود )

2-4 –  هر اتفاقی داخل سرویس افتاد خویشتن داری کرده و بعد از سرویس به مدیر اجرایی اعلام فرمایید.

2-5 –  رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی

در صورت قبول داشتن آیین نامه گزینه پایین را تیک نمایید