امور مالی

ط ) آشنایی با بخشی از امور مالی شیوه نامه اجرایی ایاب و ذهاب دانش آموزان :

۱– دریافت ۴۰% هزینه ایاب و ذهاب یک سال تحصیلی در موقع ثبت نام و الباقی آن در طی دو فقره چک با تاریخ های پانزدهم آذرماه و بهمن ماه در وجه مدرسه ، دریافت خواهد شد. ( بر اساس ارائه چک معتبر)

۲– اولیاء محترم در صورت عدم پرداخت شهریه خود در موعد مقرر تابع تصمیم گیری کارگروه مدرسه خواهند بود.

۳– پرداخت به موقع هزینه بر اساس تعرفه ای که کارگروه ایاب و ذهاب دانش آموزان آموزشگاه معین و ابلاغ نموده است .

4- در صورت عدم تسویه سندی تا دهم شهریور این مجموعه هیچ گونه مسئولیتی در قبال ارائه سرویس به دانش آموز نخواهد داشت.